21. [podcast] Udziały w firmie w czasie

19. [podcast] Pytanie o radę

18. [podcast] Product market fit